शीर्ष बिक्री मेशीन – CRS-206C साझा रेल इंजेक्टर परीक्षक

CRS-206C

CRS-206C साझा रेल इंजेक्टर परीक्षक BOSCH, SIEMENS, DELPHI र DENSO को सामान्य रेल इंजेक्टरको साथसाथै पाइजो सुईको परीक्षण गर्न सक्छ। 

BIP फ्याक्टिन, QR कोड प्रकार्य उपलब्ध छ। 

विन्डोज अपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स अपरेटिंग सिस्टम दुबै उपलब्ध छन्। 


पोष्ट समय: मे ० 07-२०१२